2010 nî Manila bá-suh kiap-chhî sū-kiāⁿ

Manila bá-suh kiap-chhî sū-kiāⁿ hoat-seng tī 2010 nî 8 goe̍h 23 ji̍t ê Hui-li̍p-pin siú-tō͘ Manila. Siū kiap ê jîn-chit sī 1-ki Hiong-káng lú-hêng-thoân ê lú-kheh kap niá-tūi lóng-chóng 23 lâng; kiap bá-suh ê chhèng-chhiú sī Hui-li̍p-pin chāi-tē ê chêng kéng-chhat Rolando Mendoza.

siū kiap ê bá-suh.

Sū-kiāⁿ chō-sêng 8-ê jîn-chit kap chhèng-chhiú chū-sin sin-bông. Tāi-chì tī Hiong-káng chin siù tì-tāng, Hiong-káng ê Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu chèng-hú ūi sū-kiāⁿ kàng poàⁿ-kî ai-tō.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 2010 Manila hostage crisis