Ah-lio̍k-kang (鴨綠江), ia̍h Amnok Kang (Tiâu-sián-gí: 압록강), sī tī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kap Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok pian-kài ê chi̍t ê hô-chhoan.

Ah-lio̍k-kang