AmapáPa-se pak-pō͘ ê chi̍t-ê chiu (estado), jîn-kháu ū 594,587, thó͘-tē bīn-chek 142,814.6 km². Siú-hú sī Macapá.

Amapá tī Pa-se ê ūi-tì.
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Amapá