An-hui-séng Jîn-bîn Chèng-hú

An-hui-séng Jîn-bîn Chèng-hú (安徽省人民政府) sī Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok An-hui-séng ê séng-kip kok-ka hêng-chèng ki-koan.