Bí-kok Ōe-seng ki̍p Kong-kiōng Ho̍k-bū-pō͘

Bí-kok Ōe-seng ki̍p Kong-kiōng Ho̍k-bū Pō͘ (Eng-gí: United States Department of Health and Human Services, sok-siá : HHS), sī î-hō͘ Bí-kok kong-bîn kiān-khong, thê-keng kong-chiòng ho̍k-bū ê Liân-pang chèng-hú hêng-chèng pō͘-mn̂g.

Bí-kok Ōe-seng ki̍p Kong-kiōng Ho̍k-bū Pō͘
United States Department of Health and Human Services

Bí-kok Ōe-seng ki̍p Kong-kiōng Ho̍k-bū Pō͘ hui-chiuⁿ phiau-chì

Bí-kok Ōe-seng ki̍p Kong-kiōng Ho̍k-bū Pō͘ chóng-pō͘

Guā-pōo liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: United States Department of Health & Human Services