Bí-kok Ōe-seng ki̍p Kong-kiōng Ho̍k-bū-pō͘

Bí-kok Ōe-seng ki̍p Kong-kiōng Ho̍k-bū Pō͘ (Eng-gí: United States Department of Health and Human Services, sok-siá : HHS), sī î-hō͘ Bí-kok kong-bîn kiān-khong, thê-keng kong-chiòng ho̍k-bū ê Liân-pang chèng-hú hêng-chèng pō͘-mn̂g.

Bí-kok Ōe-seng ki̍p Kong-kiōng Ho̍k-bū Pō͘
United States Department of Health and Human Services
US Department of Health and Human Services seal.svg
Bí-kok Ōe-seng ki̍p Kong-kiōng Ho̍k-bū Pō͘ hui-chiuⁿ phiau-chì
Hubert H. Humphrey Building, located at the foot of Capitol Hill, Washington, D.C LCCN2013634632.tif
Bí-kok Ōe-seng ki̍p Kong-kiōng Ho̍k-bū Pō͘ chóng-pō͘