Blekinge Koān

(Tùi Blekinge koān choán--lâi)

Blekinge Kōan (Blekinge län) sī Sūi-tián ê chi̍t-ê kōan (län), siú-hú sī Karlskrona, tāi-iok ū 151646 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 2947 km².

Blekinge Kōan ê ūi-tì.