Chóng-phō͘[1] sī chi̍t hūn phō͘-á ia̍h tiān-náu tóng-àn, choan-bûn teh kì-lio̍k kiam chóng-hap keng-chè lâi-óng.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. John Macgowan (1883). "Ledger". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. p. 272.