Chū-iû ì-chì

Chū-iû ì-chì (自由意志) sī tī ē-tàng soán-te̍k kok-chióng hong-àn sî só͘ chò-chhut ê hêng-tōng ia̍h koat-tēng. Che sī chi̍t ê ho̍k-cha̍p ê tiat-ha̍k chú-tê, tiat-ha̍k-kài ê tēng-gī pēng bô thóng-it.