Chhiú-cháiⁿ (手-) sī lâng kap chi̍t-kóa lêng-tióng-lūi tōng-bu̍t ê chhiú ê chéng-thâu.

Lâng ê 5 ki chhiú-cháiⁿ hun-pia̍t hō-chò:

  1. Tōa-thâu-bú
  2. Jī-cháiⁿ
  3. Tiong-cháiⁿ
  4. Bóe-jī-cháiⁿ
  5. Bóe-cháiⁿ

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Chhiú-cháiⁿ

Chhiú-cháiⁿ  
Tōa-thâu-bú - Jī-cháiⁿ - Tiong-cháiⁿ - Bóe-jī-cháiⁿ - Bóe-cháiⁿ