Chhiau-kip chhī-tiûⁿ

Chhiau-kip chhī-tiûⁿ (超級市場), kán-chheng chhiau-chhī (超市), sī chi̍t chióng tōa-hêng ê lêng-siū siong-tiàm.

Bí-kok ê chhiau-chhī