Chhiau-kip eng-hiông

Chhiau-kip eng-hiông (Superhero) sī chi̍t khoán eng-hiông kak-sek; chit chióng kak-sek it-poaⁿ lóng ū chhiau-chū-jiân ia̍h chhiau-jîn-lūi ê lêng-le̍k. In táⁿ-kek pháiⁿ-lâng, pó-hō͘ tāi-chiòng, thong-siông ài tùi-khòng chhiau-kip hoán-phài.