Chhoà Lûn (hàn-jī: 蔡倫; ? — 121 nî) ,Tông-hàn Kùi-iâng-kūn Lūi-iâng chhut-sin, it-poaⁿ jīn-ûi chóa ê chè-chō-su̍t sī i hoat-bêng--ê.

Chhài Lûn
Chhài Lûn


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Cai Lun