Chiat-kang-séng Jîn-bîn Chèng-hú

Chiat-kang-séng Jîn-bîn Chèng-hú (浙江省人民政府) sī Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Chiat-kang-séng ê séng-kip kok-ka hêng-chèng ki-koan.