Chu Iok-sìn (朱約信), ek-miâ Ti-thaû-phoê (豬頭皮), Eng-gí kiò Joy Topper, sī Tâi-oân chhut-miâ ê im-ga̍k-ka.

Ti-thaû-phoê (tò-chhiú-pêng, 2004)

Khiok-pôaⁿ siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.