Dakota Léng-thó͘Bí-kok1861 nî 3 goe̍h 2 ji̍t seng-li̍p ê chó͘-chit pèng-ha̍p léng-thó͘ (organized incorporated territory), iā-chiō-sī ū siat chèng-hú ê Bí-kok léng-thó͘. Seng-li̍p chìn-chêng sī Nebraska Léng-thó͘ chi̍t hūn.

Kái-ōaⁿ iân-kek tē-tô͘.

I tī 1863 nî hun Idaho Léng-thó͘ chhut--lâi, 1868 nî kok hūn Wyoming Léng-thó͘, siōng-bóe tī 1889 nî 11 goe̍h 2 ji̍t kiat-sok, hun-koah chò North Dakota kap South Dakota.