ELô-má-jī pâi tē 5 ê jī-bó.

E
E e
(See below)
Writing cursive forms of E
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Lating jī-bió
Luī-hîng Alphabetic
Gú-gên khí-guân Latin language
Gú-im sú-iōng Pang-bô͘:Grid list
Unicode bé-uī U+0045, U+0065
Gú-bió uī-tì 5
Li̍k-sú
Huat-tén
Sî-kan tuāñ-lo̍h c. 700 BC to present
Ên-sin ê gú-bió Pang-bô͘:Grid list
Tsí-muē gú-bió Pang-bô͘:Grid list
Pèn-thé (See below)
Kî-thañ
Kî-thañ tiāñ-tiāñ iōng ê jī-bó ee

E tāi-piáu ê ì-sù siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái

  •   EWikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.
  •   The dictionary definition of E at Wiktionary
  •   The dictionary definition of e at Wiktionary