2010

Formula 1 (F1), chèng-sek choân-miâ FIA Formula It Sè-kài Soán-chhiú-khoân (FIA Formula One World Championship), sī chi̍t chióng chū-tōng-chhia kēng-cháu ê pí-sài, sú-iōng sī chi̍t khoán Kok-chè Chū-tōng-chhia Liân-bêng (FIA) jim-khó ê chi̍t-lâng-chō chhia-hêng.

Tī 1950 nî chiū ū chi̍t khoán kēng-cháu oa̍h-tāng, m̄-kok 1983 nî chia̍h khái-sí ū keng-siông pí-sài