Frank Lloyd Wright (chhut-sì hō-chò Frank Lincoln Wright; 1867 nî 6 goe̍h 8 ji̍t – 1959 nî 4 goe̍h 9 ji̍t) sī Bí-kok ê kiàn-tio̍k-su, sek-lāi siat-kè-su, chok-ka kap kàu-io̍k-ka. Wright it-seng siat-kè chhiau-kòe 1,000 ê kiàn-tio̍k, kî-tiong í-keng ū 532 ê oân-sêng. Wright ê siat-kè tiat-ha̍k sī iú-ki kiàn-tio̍k, kiông-tiāu kiàn-tio̍k-bu̍t kap khoân-kéng sī hô-hâi koh jîn-sèng-hòa ê. Chit hāng tiat-ha̍k ê siōng-hó ê lē chiū sī Fallingwater (1935 nî), pī hō-chò "Bí-kok le̍k-sú siōng siōng-úi-tāi ê kiàn-tio̍k-bu̍t".[1] Wright siá-kòe 20 pún chheh kap lēng-gōa chē-chē bûn-chiuⁿ, i pún-sin tī Bí-kok kap Au-chiu iā sī chin siū-tio̍h hoan-gêng ê kà-chheh káng-su. Chāi-sè ê sî chiū í-keng chin chhut-miâ ê Wright, tī 1991 nî pī Bí-kok Kiàn-tio̍k-su Hia̍p-hōe hō-chò "siōng-úi-tāi ê Bí-kok kiàn-tio̍k-su".

Frank Lloyd Wright

Galleri siu-kái

Chham-khó siu-kái

  1. Brewster, Mike (July 28, 2004). "Frank Lloyd Wright: America's Architect". Business Week. The McGraw-Hill Companies. January 22, 2008 khòaⁿ--ê.