GarfieldJim Davis chhòng-chok ê manga, tùi 1978 nî 6 goe̍h 19 ji̍t khai-sí hoat-piáu, chú-kak sī chi̍t chiah hō-chòe Garfield ê niau-á, kî-thaⁿ ū chú-lâng Jon Arbuckle chham káu-á Odie téng-téng.

Logo