Genève (GE) sī Sūi-sū ê chi̍t-ê Chiu (Kanton), siú-húGenève, koaⁿ-hong gí-giânHoat-gí, jîn-kháu ū 433,235, thó͘-tē bīn-chek 282 km², 1815 nî ka-ji̍p liân-pang.

Genf Chiu ê ūi-tì.