George Psalmanazar

George Psalmanazar (iok 1679 nî - 1763 nî 5 goe̍h 3 ji̍t) sī chi̍t ūi Hoat-kok-lâng, I chū-chheng ka-tī sī chi̍t-ê "Formosa" (Tâi-oân) ê lâng tī Eng-kok phiàn kòe bōe chió lâng, āu-boé chiah piak-khang.

George Psalmanazar (1679-1763)
Psalmanazar ê chu

George Psalmanazar chhut-pán chi̍t pún hō chòe Ji̍t-pún Hông-tè ê Tó-sū Sio̍k-tē Formosa chi Le̍k-sú kap Tē-lí Kì-su̍t (An Historical and Geographical Description of Formosa, an Island Subject to the Emperor of Japan) ê chheh, lāi-bīn só͘ siá ê "Formosa" sī chi̍t-ê kiaⁿ-siâⁿ hō "Xternetsa" ê hù-jū só͘-chāi. I koh chhòng-chō chhut chin chōe kî-si̍t bô chûn-chāi ê lé-sio̍k, bûn-hoà; kiam siat-kè ka-tī hoat-bêng ê "Formosa bûn-jī" kap gí-giân.