Glarus (GL) sī Sūi-sū ê chi̍t-ê Chiu (Kanton), siú-húGlarus, koaⁿ-hong gí-giânTek-gí, jîn-kháu ū 38,084, thó͘-tē bīn-chek 685 km², 1352 nî ka-ji̍p liân-pang.

Glarus Chiu ê ūi-tì.