Gotô Sinpei (後藤 新平, ごとう しんぺい), Ji̍t-pún chèng-tī-ka, Tâi-oân Chóng-tok-hú Bîn-chèng tiúⁿ-koaⁿ, Tâi-oân hiān-tāi-hòa sū-gia̍p ê thui-tōng-chiá.

Gotō Shinpei
Tshut-sì 1857 nî 7 goe̍h 24 ji̍t(1857-07-24)
Kuè-sin 1929 nî 4 goe̍h 13 ji̍t (71 hòe)
Kyoto, Japan
Resting place Ji̍t-pún Tang-kiann Aoyama Cemetery
Kok-tsi̍k Ji̍t-gú
Tsit-gia̍p Tsìng-tī jîn-bu̍t