Gotô Sinpei

Gotô Sinpei (後藤 新平, ごとう しんぺい), Ji̍t-pún chèng-tī-ka, Tâi-oân Chóng-tok-hú Bîn-chèng tiúⁿ-koaⁿ, Tâi-oân hiān-tāi-hòa sū-gia̍p ê thui-tōng-chiá.

Shimpei Gotō.jpg