Gotland Kōan (Gotlands län) sī Sūi-tián ê chi̍t-ê kōan (län), siú-hú sī Visby, tāi-iok ū 57273 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 3151 km².

Gotland Kōan ê ūi-tì.

Gotland koān ê ē chi̍t chân hêng-chèng-khu kaⁿ-taⁿ ū Gotland chhī (Gotlands kommun) chi̍t-ê, in-ūi án-ne, koān lí-sū-hōe (landsting) hong hùi-tû, gia̍p-bū taⁿ hō͘ chhī chèng-hú.