Gruzia-gí

Gruzia-gí (ქართული ენა, kartuli ena) sī Sakartvelo ê koaⁿ-hong gí-giân, sī tāi-iok 390 bān Gruzia jîn-bîn ê tē-it gí-giân, mā-sī Gruzia bîn-cho̍k ê bûn-ha̍k gí-giân, Lâm Kaukasus gí-giân ê chi̍t-ê hun-ki.

Jī-bó修改

Hiān-tāi ê Kartuli jī-bó hō-chòe "mkhedruli" (მხედრული):

mkhedruli
 

Sû-lūi hē-thóng修改

Kartuli-gí chham Eng-gí kāng-khóan ū ián-seng ê hē-thóng, chhin-chhiūⁿ tī Kartuli-gí lāi-bīn, "-Kart-" chit-ê jī-kin ē-tàng ián-seng chhut:

  • "Kartveli" (ქართველი): Sakartvelo-lâng (jîn-bîn)
  • "Kartuli" (ქართული): Sakartvelo-gí (gí-giân)
  • "Sakartvelo" (საქართველო): Sakartvelo (kok-ka)

Goā-pō͘ liân-kiat修改

Wikipedia ū Gruzia-gí ê pán-pún.