Hàn-kang ê kî-chek

(Tùi Hàn-kang kî-chek choán--lâi)

Hàn-kang ê kî-chek (漢江의 奇蹟) sī 1953 nî chì 1996 nî nî-kan, Hân-kok siú-to͘ Seoul ê keng-chè ê khoài-sok hoat-tián.

1960 chì 2007 nî ê Hân-kok GDP sêng-tióng