Hêng-chhun-ke

(Tùi Hêng-chhun-chng choán--lâi)

Hêng-chhun-ke (恆春街) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Ko-hiông-chiu Hêng-chhun-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Pîn-tong-koān Hêng-chhun-tìn.