Hewlett-Packard (HP) sī chi̍t keng chóng-pō͘ siat tī Bí-kok California Palo Alto ê kong-si. Hewlett-Packard chú-iàu sī teh gián-hoat, seng-sán kap hoàn-bē kok-chióng tiān-náu sán-phín.

HP ê phiau-chì