Hiòng-iông Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu

Hiòng-iông Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu (向陽國家森林遊樂區) sī ūi-tī Tâi-oân Tâi-tang-koān Hái-sūi-hiong ê kok-ka sim-lîm iû-lo̍k-khu.

Hiòng-iông Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu