Hoán-hāu (Tiān-iáⁿ)

Tiān-iáⁿ

Hoán-hāu sī kái-pian chū tâng miâ tiān-chú iû-hì ê Tiān-iáⁿ, biâu-su̍t 1950 nî-tāi Tâi-oân Pe̍h-sek Khióng-pò͘ Sî-kî ê soaⁿ-khu ko-tiong lāi , chi̍t kûn m̄ goān ho̍k-chiông Ui-khoân-chú-gī ê lâng siū chèng-hú pek-hāi ê kò͘-sū.

2019 nî 9 go̍eh 20 ji̍t chiūⁿ èng.