Hoat-gê (發芽), ia̍h chhut-gê (出芽), sī kóng si̍t-bu̍t he̍k-chiá chin-khún ê chéng-chí kap pau-chí seⁿ gê khai-sí seng-tióng ê chêng-hêng.

Tú hoat-gê ê thài-iông-hoe.