Hoat-sio[1] (發燒) sī in-ūi phòa-pēⁿ só͘ ín-khí ê sin-khu sio-joa̍h.

Chham-khóSiu-kái

  1. Chu Chú-hông, Tiuⁿ Chi-giâm, "I-iōng Tâi-gú Kàu-ha̍k", Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ