Hok-kiàn Hun-sûn Tâi-oân Peng-pī Tō

Hok-kiàn Hun-sûn Tâi-oân Peng-pī Tō (福建分巡臺灣兵備道) sī Tâi-oân-tō ê chú-koaⁿ, tī 1767 nî siat-tì, chiân-sin sī Hok-kiàn Hun-sûn Tâi-oân Tō.

Le̍k-jīm siu-kái