Honda Ki-gián Kang-gia̍p (本田技研工業) sī Ji̍t-pún ê chū-tōng-chhia kong-si, kán-chheng Honda ia̍h Pún-tiân.

Honda ê chóng-pō͘ tōa-lâu