Hòa-ha̍k goân-sò͘ chhiáⁿ-khòaⁿ Hut-sò͘.

Hu̍t (佛) tī Hu̍t-kàu lāi-té sī chi ū hok-tek (福德) kap tì-huī (智慧) ê siu-hēng (修行) oân-boán--chiá (圓滿者).

Hu̍t-siòng