Hui-chiu Kha-kiû Liân-bêng

Hui-chiu Kha-kiû Liân-bêng (Eng-gí: Confederation of African Football, CAF) sī chi̍t ê kha-kiû liân-bêng, chham-ka ê kok-ka chú-iàu tī Hui-chiu.

Caf llogo.png
Confederation of African Football member associations map.svg