Iû-bo̍k bîn-cho̍k (遊牧民族), ia̍h sī kóng iû-bo̍k-bîn, sī kheng-hiòng ùi chi̍t ê só͘-chāi poaⁿ-soá kàu lēng-goā chi̍t ê só͘-chāi ê bîn-cho̍k kûn-thé. Tī kó͘-chá sî-tāi, chē-chē bûn-bêng lóng chan-keng sī iû-bo̍k bîn-cho̍k, tān-sī tī kang-gia̍p-hoà liáu-āu chiām-chiām bô-khì.

1910 nî ê Kazakhstan iû-bo̍k bîn-cho̍k