Internet Protocol address, kán-chheng IP tē-chí ia̍h-sī IP ūi-chí, sī hun-phoè hō͘ Internet siōng sú-iōng Internet Protocol ê chong-tì ê sò͘-jī piau-chhiam. It-poaⁿ IP tē-chí pun IPv4 kap IPv6 nn̄g chióng pán-pún.