Ibrahim tsiong (易卜拉欣章) (A-la-pek-gí: سورة إبراهیم‎; Eng-gí: Surah Ibrahim) sī Kó͘-lân-keng ê tē-14 tsiong (surah).

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái