Internet ArchiveBí-kok ê tsi̍t ê hui-êng-lī-sèng ê sóo-uī tôo-su-kuán. I sī iû Alexa Internet ê tshòng-sí-jîn Brewster Kahle tsuè ê.

Internet Archive

URL archive.org
Gí-giân Eng-gí
Khí-chō 1996 nî 5 gue̍h 12 ji̍t
Siu-ji̍p Increase $20.3 million (2018)[1]
Hiān-chōng ua̍h-iāu (active)
Internet Archive Chhòng-sí-jîn Brewster Kahle tng-teh tâm-lūn Archive-It.
Internet Archive chhau-sia-goân (Scribe) ê tô͘-chu sàu-biâu (book scanning) kang-chok chām.

Tsù-kái

siu-kái
  1. "Nonprofit Explorer - Internet Archive". ProPublica. June 12, 2020 khòaⁿ--ê. 

Tsham-ua̽t

siu-kái

Guā-pōo lên-ket

siu-kái