Internet ArchiveBí-kok ê chi̍t ê hui-êng-lī-sèng ê sò͘-ūi tô͘-su-koán. I sī iû Alexa Internet ê chhòng-sí-jîn Brewster Kahle choè ê.

Internet Archive

Chām-gōa liân-kiatSiu-kái