Jämtland Koān

(Tùi Jämtland koān choán--lâi)

Jämtland Kōan (Jämtlands län) sī Sūi-tián ê chi̍t-ê kōan (län), siú-hú sī Östersund, tāi-iok ū 126946 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 49343 km².

Jämtland Kōan ê ūi-tì.