Jîn-chhùi Tāi-hui (仁粹大妃, 인수대비), sèⁿ Hân, sī Tiâu-sián Ông-tiâu Ì-kèng Sè-chú ê sè-chú-pîn kah tē-9 tāi kok-ông Sêng-chong ê seⁿ-bú.

Sêng-chong kè-uī liáu-āu, chun-chheng i chò Chiau-hūi Ông-hiō (昭惠王后, 소혜왕후).

I tông-sî mā sī Kó-hùn (古訓) chit pún chheh ê chok-chiá.