Jönköping Koān

(Tùi Jönköping koān choán--lâi)

Jönköping Kōan (Jönköpings län) sī Sūi-tián ê chi̍t-ê kōan (län), siú-hú sī Jönköping, tāi-iok ū 332535 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 10495 km².

Jönköping Kōan ê ūi-tì.