Jī-hiân (Lī-hiân, hàn-jī: 二弦) sī chi̍t chióng ū nn̄g tiâu hiân, khò͘ e jī-hiân--ê keng, hō͘ i--ê bé-boé boâ khîm-hiân hoat-chhut siaⁿ-im--ê Tiong-kok im-ga̍k ga̍k-khì. Im-he̍k (音域) sī D4 kàu A7.

Jī-hiân

Chham-khó siu-kái