Ji̍t-bûn Wikipedia

Ji̍t-bûn Wikipedia (Ji̍t-bûn: ウィキペディア日本語版) sī Wikipedia hia̍p-chok kè-ōe ê Ji̍t-gí pán-pún.

Ji̍t-bûn pán-pún ê Wikipedia logo.