Tī ji̍t-le̍k tiong, ji̍t-kî sī chi̍t ê tī le̍k-hoat tiong te̍k-tēng ê ji̍t-chí. Ji̍t-kî ē-sái pang-chō͘ lán piáu-sī chi̍t ê chí-tēng ê ji̍t-chí. Lán ē-tàng kè-sǹg chhut nn̄g ê ji̍t-kî ê kī-lī.