Ji̍t-sî (日時) sī tē-kiû piáu-bīn jīm-ì chi̍t tiám siū-tio̍h ji̍t-thâu-kng ti̍t-chiap ia̍h-sī kàn-chiap chiò-siā ê chōng-thài.

Ji̍t-sî ê tē-khu