Joelma Toā-lâu hóe-chai sū-kò͘

Joelma Toā-lâu hóe-chai sū-kò͘ sī chi̍t tiûⁿ hoat-seng tī 1974 nî 2 goe̍h 1 hō ê ko-lâu hóe-chai sū-kò͘. Ūi-tī Pa-se Sìng-pó-lô ê Tsiau-má Tuā-lâu tsa̍p-lī-lâu hoat-seng tiān-khì hué-sio, sí-bông 179 lâng, 300 guā-lâng siu-siong.

Chit tiûⁿ sū-kò͘ sī kàu hit-tong-sî ûi-chí, choân sè-kài siong-bông siōng-kài giâm-tiōng ê kiàn-tio̍k-bu̍t hóe-chai sū-kò͘.