Juno

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Juno khó-lêng sī:

  1. Juno (lú-sîn)
  2. Juno (thài-khong-chûn)