Kî-san-ke (旗山街) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Ko-hiông-chiu Kî-san-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Ko-hiông-chhī Kî-san-khu.